Selektivní volba

BOSE DTMF 98

    Pojem „selektivní volba“ nebo zkráceně „selektivka“ je už notoricky znám nejen mezi uživateli CB pásma, vyšlo již mnoho zapojení od nejjednodušších bez jakékoliv inteligence až po návrhy s jednočipovými mikroprocesory. Přesto jsme se s přáteli rozhodli „vybastlit“ další model. Tím novým, co naše koncepce přináší je trochu jiný pohled na věc a to, že se nejedná přímo o selektivku, ale o DTMF modem, který má základní prvky selektivní volby. Proto je využit sériový kanál, po kterém selektivka informuje ostatní připojená zařízení o dění na pásmu, může však také vykonávat příkazy. To znamená, že se selektivka nějakým způsobem přilepí do stanice a další rozšiřování se bude provádět připojováním zařízení na komunikační sběrnici, bez dalších zásahů. S touto koncepcí je možno řešit různé poplachové systémy, ovládání, sběr dat, záznamníky volání, opakovače, přenos krátkých textových zpráv a podobně. Problém je jako již tradičně s generálním povolením (ve Výzvě na kanále byl použit krásný termín „Generální zakázání“), kde je používání takovýchto zařízení výslovně povoleno i zakázáno. Proto předpokládejme použití v pásmech, kde je to dovoleno.      Jako selektivní volba je BOSE DTMF 98 vybavena většinou obvyklých i méně obvyklých funkcí. Selektivka reaguje až na 8 volání, každá reakce je definována pro každé volání zvlášť, podrobný popis je uveden níže. Dále je možno použít 8 předvoleb dialeru, výběr se provádí pomocí tlačítka PTT. Je možno využít automatického navazování spojení, přičemž lze použít i identifikaci volajícího, kterou mohou využívat ostatní připojená zařízení. Selektivka je také vybavena možností snížení spotřeby v případě nečinnosti. Tolik zhruba základní údaje. 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

 • identifikační číslo – je využíváno při automatickém navazování spojení
 • prodleva mezi aktivací signálu PTT a skutečným vysíláním
 • maximální délka vysílání – ochrana vysílacích obvodů před zničením
 • prodleva před odpojením reproduktoru při nečinnosti
 • rogger beep, jeden z 8
 • stav blokování čísel po zapnutí, popřípadě jeho ukládání

REAKCE NA VOLÁNÍ

 • číslo se skládá z 1 až 8 znaků, lze využít i znaky *,#, dokonce i A,B,C,D
 • příjem čísla lze blokovat, tzv. jsem doma, nejsem doma, resp. nechci být rušen
 • po příjmu čísla lze zvolit vysílanou odezvu, nemusí však reagovat vůbec
  • zvuková odezva jednou z 8 předdefinovaných melodií s rozlišením zablokování
  • DTMF potvrzení (pro automatické navazování spojení)
 • po příjmu čísla lze zvolit, jakým způsobem se oznámí volání obsluze
  • vyzvánění na reproduktoru stanice definovaným způsobem
  • dočasné připojení reproduktoru (dočasný poslech)
  • je možno také čekat na identifikaci volajícího  (pro automatické navazování spojení)
    Tyto volby umožňují nadefinovat velké množství možností reakce. Lze vytvářet skupinová čísla, tajná čísla, oznamovat přítomnost obsluhy, lze testovat aktivitu protistanice a podobně. 

DIALER

 • číslo se skládá z 1 až 12 znaků, lze využít i znaky *,#, A,B,C,D
 • způsob vysílání je definován těmito parametry
  • prodleva před zahájením vysílání (čas pro probuzení stanic z režimu snížené spotřeby)
  • délka vysílaného kódu a následující mezera
  • 1. vysílaný kód lze vysílat s délkou 1s
 • čekání na uvolnění tlačítka PTT před odvysíláním (vhodné pro volání z jedoucího automobilu)
 • čekání na DTMF potvrzení volané stanice (pro automatické navazování spojení)
 • možnost odvysílání identifikace (pro automatické navazování spojení)
 • čekání na potvrzení příjmu identifikace (pro automatické navazování spojení)
Volby dialeru umožňují přizpůsobení vysílání protistanici a automatické navazování spojení. Je však možné jej úplně zakázat. 

ZVUKY

Je možno definovat téměř veškeré zvukové chování selektivní volby. Samozřejmostí je zvuk vyzvánění, zvuky vysílaných odpovědí, zatracované i vyzvedávané rogger beepy. Je ale možno nadefinovat i spoustu ostatních zvuků, např. pro zapnutí stanice, oznámení vstupu do předvoleb dialeru a spousta dalších. 
    Zvuk se skládá z maximálně 8 jednotlivých tónu nebo mezer, které mohou mít jednu z 8 pevně předdefinovaných délek. Toto umožňuje vytvářet krátké melodie (pro muzikanty jsou k dispozici 2 oktávy) nebo i různé efektové zvuky, např. napodobení vyzvánění elektronických telefonů. 

OVLÁDÁNÍ

    Veškeré funkce se vyvolávají pomocí tlačítka klíčování, kde je využito tzv. několika-kliků, to znamená posloupností krátkých stisknutí. Tento postup je možno v krátké době natrénovat, výhodu mají ti, kdo pracují s počítači, především s myší, kde je tento postup zcela normální, zde je však  „těch kliků nějak moc“. Selektivka odpovídá pomocí nastavených zvuků reproduktorem. 
 • dlouhý stisk  ........... normální vysílání, je omezeno nastaveným časem (reproduktor je odpojen)
 • 1 klik ...................... odepnutí/připnutí reproduktoru
 • 2 klik ...................... blokování / odblokovánídefinovaných čísel, zvukově oznámen stav
 • 3 klik ...................... vstup do předvoleb dialeru
 • 4 klik ...................... trvalé připnutí reproduktoru

OVLÁDÁNÍ DIALERU

    Vstup do předvoleb dialeru se provádí trojklikem, vstup je oznámen definovaným zvukem, poté je obsluha informována sérií pípnutí o právě vybrané předvolbě, po vstupu je to předvolba číslo 1. Předvolba se volí příslušným x-klikem, poté co je volba zaregistrována (chviličku to trvá), pípne jiným tónem než normálně a poté je opět informace podávána sérií pípnutí. Devítiklik (a více) znamená opuštění dialeru bez volání. Dlouhým stiskem se provádí aktivace, čili odvysílání vybrané předvolby (viz. volba čekání na uvolnění klíče). 

AUTOMATICKÉ NAVAZOVÁNÍ SPOJENÍ

    Automatické navazování spojení zjednodušuje proceduru volání protistanice, lze nastavit několik možností navazování od nejjednoduššího testu odpovědi protistanice až po odesílání vlastní identifikace. Automatika bude nejvíce používána s přídavnými zařízeními, např. se záznamníkem volání, kde bude možno ukládat informaci o volajícím. Následující body popisují postup navazování spojení, „V“ je vysílající (volající) a „P“ je přijímač (volaný): 
 • V: odvysílání čísla
  • P: potvrzení příjmu, pokud je povoleno
  • V: pokud není potvrzení do 5s, chyba a konec
pokud není povoleno vysílání identifikace, bude podána informace o navázání spojení – protistanice buď vyzvání, nebo je blokována a konec 
 • V: odvysílání identifikace
pokud není povoleno čekání na potvrzení příjmu identifikace, bude opět podána informace o navázání spojení a konec 
 • P: potvrzení příjmu identifikace
 • V:pokud není do 5s potvrzen příjem identifikace, chyba a konec
na konec je podána informace o navázání spojení – protistanice buď vyzvání, nebo je blokována a konec  Zvuková oznámení: protistanice vyzvání, blokována a chyba je možno nadefinovat jako ostatní zvuky. 

NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ

Veškeré parametry selektivní volby se nastavují pomocí PC, které je připojeno speciálním kabelem přes standardní rozhraní RS232 – konektor CANNON 9 (je možno využít redukci). Nastavovací program je v češtině, běží pod DOSem, přežije však i běh ve WINDOWS (3.11,95). Je vybaven podrobnou nápovědou. Základní návod na instalaci a použití je dodáván spolu s programem. 

INSTALACE DO STANICE

 Instalace selektivní volby do stanice je obdobná, jako u jiných výrobců, většinou záleží na konkrétní stanici. Je nutno zapojit tyto signály: 
 • NF In  vstup nízkofrekvenčního signálu, přívod pro dekodér DTMF
 • NF Out  výstup nízkofrekvenčního signálu, DTMF a vysílané zvuky
 • PTT In  vstupní signál klíčování
 • PTT Out  výstupní signál klíčování
 • REPRO In  původní přívod k reproduktoru
 • REPRO Out nové připojení reproduktoru

Několik poznámek:

 • je nutno přerušit původní cestu signálu PTT
 • hlasitost zvukových oznámení není ovládána regulátorem hlasitosti na stanici, je možno připojit jiný reproduktor (telefonní sluchátko) a tím neměnit funkci reproduktoru (nebude však pracovat umlčení stanice v nečinnosti)
 • NF In je dobré odebírat hned za mezifrekvenčím filtrem, squelch stanice pak nebude mít vliv na příjem